Novice - Empower Deprived Learners - Making learning more attractive for low-level educated adults through introduction of self-organized learning - A transfer system into three different European societies

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV/TOI/2007/NO/165.013
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Novice

Intervju z Barbara Erjavec, strokovna sodelavka Zavoda Papilot, o projektu

Download.pdf

 

Empower Deprived Learners: Zaključni sestanek partnerejv

Zaključni sestanek je potekal 20 Oktobra 2009 v Stavangru na Norveškem pri promotorju projekta RKK.

Vsi partnerji so predstavili zaključne aktivnosti na projektu ter pregledali in ocenili ali so bili doseženi pomembni mejniki v skupnem dvoletnem delu. Sestanek se je v največji meri nanašal na vplive projekta kot tudi na trenutne aktivnosti implementacije v različnih okvirih sodelujočih držav, ko tudi širše. Znova je bilo poudarjeno, da naj bi se produkti projekta EMPOWER uporabljali čim širše, predvsem v čim večjem obsegu s strani Izobraževalnih organizacij s področja Poklicnega Izobraževanja in Usposabljanja, tudi še po zaključku projekta. Koordinator projekta Helmut Kronika/BEST se je zahvalil promotorju projekta RKK kot tudi drugim partnerjem “Empower Deprived Learners” za zanimive izkušnje in prijetno sodelovanje.

 

Sestanek Partnerjev – od 30 Junij do 1 Julij, 2009, Istanbul (Turky)

Ponovno so se v Istanbulu zbrali vsi partnerji projekta z namenom, da na Mednarodni konferenci predstavijo produkte projekta „Empower Deprived Learners” turškim gostom kot tudi mednarodnim deležnikom in oblikovalcem izobraževalne politike.

Drugi dan sestanka so partnerji razpravljali o pripravi in implementaciji produktov v ciljnih državah (Romuniji, Sloveniji in Turčiji). Eden izmed ciljev sestanka je bil namenjen tudi planiranju aktivnosti v prihodnje, kot so diseminacija projekta in nadaljno razvijanje projektnih vsebin.

Plenarno Srečanje

Ciljne države (Slovenija, Romunija in Turčija) so v fazi validacije testirale osnutke publikacije projekta Empower »Priročnik in Smernice za kvalitetno usposabljanje trenerjev« in »Učno gradivo« namenjeno izvajalcem Poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Testiranje je trajalo nekaj mesecev in je vključevalo različne ciljne skupine kot tudi končne uporabnike - od svetovalcev, obsojencev in brezposelnih mladih žensk. Srečanje na Dunaju je potekalo z namenom izmenjave povratnih informacij in izkušenj, s katerimi so se partnerji srečevali tekom testiranja kot tudi končne priprave produktov v prihajajočih mesecih.

Workshop 2

Ponovno srečanje projektne skupine je sledilo v juniju, da bi predstavili osnutek učno/poučevalnih vsebin izdelanih za Slovenijo, Romunijo in Turčijo. Vsebin se bodo tekom naslednjih mesecev še dokončno oblikovale, njihovo testiranje pa bo potekalo letošnjo jesen v vseh treh ciljnih državah.

Workshop 1, Stavanger (NO)

Projektni vodje so na srečanju v aprilu predstavili prve rezultate terenskih in pisarniških raziskav, ki so bile organizirane v Sloveniji, Romuniji in Turčiji. Poročila iz teh držav so pokazala popolnoma drugačno situacijo. Rezultati analiz raziskav se bodo obravnavali kot prilagoditev projektnih produktov.

Uvodno srečanje

Se je odvijalo 12. Januarja 2008 na Dunaju. Helmut Kronika (BEST) je predstavil okvir projekta, partnerji pa so razpravljali o aktivnostih posameznih delovnih paketov projekta.

l. to r.: Riza Gurbuz (TEK-SAV),
Helen Roth (RKK), Trude Engebretsen
and Einar Wideberg (Norwegian
National Agency)