Povezave - Empower Deprived Learners - Making learning more attractive for low-level educated adults through introduction of self-organized learning - A transfer system into three different European societies

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV/TOI/2007/NO/165.013
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Povezave

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) - Ministry of Labour, Family and Social Affairs
www.mddsz.gov.si/si/

Zavod RS za zaposlovanje - Employment Service of Slovenia
www.ess.gov.si/

Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) - Public Agency of the Republic of Slovenia for Entrepreneurship and Foreign Investments
www.podjetniski-portal.si/

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo - The Ministry of Higher Education, Science and Technology

www.mvzt.gov.si/si/

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) - The Slovenian Research Agency
www.arrs.gov.si/sl/

Ministrstvo za šolstvo in šport
www.mss.gov.si/

Center RS za poklicno izobraževanje (CPI)
www.cpi.si/

Zavod RS za šolstvo
www.zrss.si

Andragoški center
www.acs.si/

Državni izpitni center
www.ric.si

Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD)
www.csod.si

Pedagoški inštitut (PI)
www2.arnes.si/~uljpeins

Univerza v Ljubljani
www.uni-lj.si

Univerza v Mariboru
www.uni-mb.si

Univerza na Primorskem - Università del Litorale
www.upr.si

Univerza v Novi Gorici
www.p-ng.si/si/

Znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije - Ad futura
www.ad-futura.si/

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje:
Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani
www.univerza3.si

Zavod za razvoj mobilnosti MOVIT
www.movit.si

Zveza ljudskih univerz Slovenije (ZLUS)
www.zveza-lu.si

Nacionalno informacijsko središče za poklicne kvalifikacije - Slovenija
ris.cpi.si/index.html

Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
www.cmepius.si/index.php?home=1

Gospodarska zbornica Slovenije - Chamber of Commerce Of Slovenia
www.gzs.si

Obrtno podjetniška zbornica - Chamber of Craft of Slovenia
www.ozs.si/

Center za poslovno usposabljanje - Centre for professional education and training
www.cpu.si/

Združenje Delodajalcev Obrti in Podjetnikov Slovenije - Association of Employers in Craft and Small Business of Slovenia (AECSS)
www.zdops.si/Kdo_smo-p162

Zavod IRC - Izboraževalno Razvojni Center - Institute IRC
www.zavod-irc.si/

Izobraževalni Zavod Hera - Educational institute Hera
www.iz-hera.si/

Ljudska Univerza Litija - People's University of Litija
www.univerzalitija.si/

Ljudska Univerza Kočevje - People's University of Kočevje
lu-kocevje.madd.si/portal/

Ljudska Univerza Škofja Loka - People's University of Škofja Loka
sl.lu-skofjaloka.si/

Ljudska Univerza Kranj - People's University of Kranj
www.lu-kranj.si/

Ljudska Univerza Jesenice - People's University of Jesenice
www.lu-jesenice.net/

Ljudska Univerza Ptuj - People's University of Ptuj
www.lu-ptuj.si/menu_domov.htm

Ljudska Univerza Koper - People's University of Koper
www.lu-koper.si/podrocje.aspx?id=0&langid=1060

Ljudska Univerza Celje - People's University of Celje
www.lu-celje.si/

Ljudska Univerza Velenje - People's University of Velenje
www.lu-velenje.si/

Ljudska Univerza Rogaška Slatina - People's University of Rogaška Slatina
www.lu-rogaska.si/

Ljudska Univerza Sežana - People's University of Sežana
www.lu-sezana.si/html/oglasna/oglasna.html

Zasavska Ljudska Univerza - People's University of Zasavje
www.zlu-trbovlje.si/program.asp?st=4-6&datoteka=programi/4/isio.asp

Ljudska Univerza Krško - People's University of Krško
www.lukrsko.si/

Ljudska Univerza Gornja Radgona - People's University of Gornja Radgona
www.lu-gradgona.si/

Ljudska Univerza Ravne na Koroškem - People's University of Ravne na Koroškem
www.lu-ravne.si/

Ljudska Univerza Nova Gorica - People's University of Nova Gorica
www.lung.si/

Ljudska Univerza Ormož - People's University of Ormož
www.lu-ormoz.si/

Razvojno Izobraževalni Center Novo Mesto - Development and Educational Centre of Novo Mesto
www.ric-nm.si/

Andragoški Zavod Maribor - Institution for Adult Education of Maribor
www.azm-lu.si/index.php

Cene Štupar - Center za permanentno izobraževanje - Cene Štupar - Centre for permanent education
www.cene-stupar.si/

Združenje Izobraževalnih Institucij s
www.zii.si/

Izobraževalno Središče Miklošič - Educational Centre Miklošič
www.ism.si/

 

Za vsebino dosegljivo preko te povezave nismo odgovorni.